spoedzorg

Meldkamers Ambulancezorg MKA

Alkmaar, spoed: 072 – 751 44 00

Alkmaar, besteld vervoer: 072 – 751 44 20

Amsterdam, spoed: 020 – 555 51 15

Amsterdam, besteld vervoer: 020 – 626 26 52

Amstel- Meerlanden,
besteld vervoer: 020 – 622 26 66

Zaanstreek/Waterland,
besteld vervoer: 020 – 620 82 09

Kennemerland, spoed: 023 – 531 91 91

Kennemerland, besteld verv.: 023 – 531 92 77

Leiden, spoed: 071 – 523 32 33

Leiden, besteld vervoer: 071 – 521 26 46

Utrecht, spoed: 030 – 219 94 44

Utrecht, besteld vervoer: 030 – 219 94 45