spoedzorg

Belangrijke telefoonnummers

Landelijk alarmnummer: 112

Politie, niet spoedeisend: 0900-8844

Acute Vergiftigingen NVIC: 030 – 274 88 88

Orgaandonorregistratie: 071 – 579 57 95

Consultatieteam Palliatieve
Zorg NH: 0900 – 202 17 45

Veilig Thuis: advies en meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling: 0800 – 2000

Blijf van m’n lijf Alkmaar: 072 – 562 03 56

Bureau Jeugdzorg: 088 – 777 81 00

Crisisdienst Jeugd (0-18 jaar): 088 – 777 88 88

Gemeentelijke lijkschouwer, bel meldkamer/
ambulance niet spoedlijn: 072 – 751 44 20

Hospice: 0229 – 28 40 60

Landelijke Werkgroep
Wiegendood: 06 – 512 937 88

Meldpunt Acute Zorg, crisisdienst
verstandelijk gehandicapten: 0226 – 33 24 02

Nederlandse Transplantatie Stichting,
(eigen BIG-nr. nodig): 071 – 579 57 95

Tandartsen, centrale weekend-
en avondtandarts: 0226 – 36 02 29

Trombosedienst DCWF: 0229 – 25 75 24

Tolkhulp (direct) TVCN: 088 – 255 52 22