spoedzorg

Noodbed

Crisisbed
088 – 2067922

GGZ – Geriant – Omring:
Bij crisis plaatsing & – consultatie collega
Bel de hotline 088-2067206
1. Dementie: Geriant
2. Psychiatrie: GGZ
3. Somatiek: Omring

Houd bij overleg deze gegevens bij de hand:
– Patiënt: NAW, BSN, telnr. en geboortedatum
– Huisarts: naam en directe 06 bereikbaarheid
– Medicatiegebruik in de afgelopen 3 maanden
– Wat is het probleem? Bij welke hulpverleners is cliënt al bekend?