Medisch specialistische zorg

Zorggroep West-Friesland

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Contactinformatie Gespecialiseerde huisartsenzorg

Reguliere verwijzing

Reguliere verwijzing Gespecialiseerde huisartsenzorg

(semi)-spoed verwijzing

Semi spoed verijwzing Gespecialiseerde huisartsenzorg

Uitvoering onderzoek

Uitvoering onderzoek verwijzing Gespecialiseerde huisartsenzorg

Specifieke verwijzingen

Verwijscriteria

Verijz criteria Gespecialiseerde huisartsenzorg

Traject in ziekenhuis

Traject in ziekenhuis Gespecialiseerde huisartsenzorg

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereiding door huisarts Gespecialiseerde huisartsenzorg

Overzicht poliklinieken

Inhoud overzicht poliklinieken Gespecialiseerde huisartsenzorg

Wachttijden

Inhoud tekst wachttijden Gespecialiseerde huisartsenzorg