Medisch specialistische zorg WFG

Urologie

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 24

Tel: 0229-257826
Fax: 0229-257043
Dienstdoende uroloog: klik hier (alléén voor huisartsen!)

Reguliere verwijzing

 • Huisarts faxt de verwijsbrief naar de polikliniek.
 • Huisarts verwijst elektronisch.
 • De verwijsbrief wordt meegegeven aan de patient.
 • Patiënt maakt zelf de afspraak of wordt gebeld voor de afspraak.

 

(semi)-spoed verwijzing

Er zijn spoedplekken op de polikliniek.

Bellen met de polikliniek binnen kantoortijd.

Uitvoering onderzoek

Urologen:

Mw. H. Azouzz
F.A.G. Bloem
A. Keizer
M.R. Leter

Specifieke verwijzingen

Incontinentie

Verwijscriteria

Patiënten met urine-incontinentie.

Traject in ziekenhuis

Afhankelijk van incontinentievorm:

 • Consult continentieverpleegkundige.
 • Consult uroloog op dezelfde dag als de continentieverpleegkundige.
 • Mictie evaluatie: mictielijst, uroflowmetrie.
 • Blaasvultest en eventueel cystoscopie.
 • Urine sediment.

Aanwijzingen voor patiënt

Voorafgaand aan uw afspraak:

 • Het bijhouden van de mictielijst gedurende twee dagen en deze lijst op de afspraak meenemen.
 • Het inleveren van de urine met behulp van het toegezonden formulier bij één van de prikpunten in de buurt.

Voorbereidingen door huisarts

 • Print de patiënteninformatie en geef de folders mee aan de patiënt.
 • Fax de verwijsbrief of stuur een elektronische verwijzing met daarin een actueel medicatieoverzicht en eventuele antistolling.
 • De juiste persoonsgegevens van de patient.
 • De medewerkers van de polikliniek zullen de patiënt inplannen en de benodigde informatie toezenden.

LUTS

Verwijscriteria

 • Patiënten met recidiverende urineweginfecties.
 • Patiënten met mictieklachten.

Traject in ziekenhuis

Bij urineweginfecties:

 • Consult uroloog.
 • Eventueel cystoscopie.
 • Uroflowmetrie.
 • Eventueel radiologisch onderzoek van de hogere urinewegen.
 • Laboratoriumonderzoek van urine en bloed.

Bij mictieklachten:

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 • Bij verdenking urineretentie met nierfalen overleg met dienstdoende uroloog.
 • Print de patiënteninformatie en geef de folders mee aan de patiënt.
 • Fax de verwijsbrief of stuur een elektronische verwijzing met daarin een actueel medicatieoverzicht en eventuele antistolling.
 • De juiste persoonsgegevens van de patiënt.
 • De medewerkers van de polikliniek zullen de patiënt inplannen en de benodigde informatie toezenden.

Macroscopische hematurie

Verwijscriteria

Pijnloze macroscopische hematurie.

 

Traject in ziekenhuis

 • Consult uroloog binnen 1 week.
 • Cystoscopie bij eerste bezoek.
 • Aanvullend radiologisch onderzoek.
 • Laboratorium onderzoek van urine en bloed.

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 • Bij verdenking stolselretentie overleg dienstdoende uroloog.
 • Print de patiënteninformatie en geef de folder mee aan de patiënt.
 • Fax de verwijsbrief of stuur een elektronische verwijzing met daarin een actueel medicatieoverzicht en eventuele antistolling.
 • De juiste persoonsgegevens van de patiënt.
 • De medewerkers van de polikliniek zullen de patiënt inplannen en de benodigde informatie toezenden.

Testistumor

Verwijscriteria

Mannen die een verdenking hebben op een testistumor.

Traject in ziekenhuis

 • Direct consult na telefonisch overleg met dienstdoende uroloog.
 • Echografie van het scrotum.
 • Laboratorium onderzoek van het bloed.
 • Orchidectomie binnen 24 uur in dagopname.
 • Policontrole na 1 week voor bespreking PA uitslag.
 • Bij maligniteit doorverwijzing naar een centrum voor stadiering en eventueel aanvullende therapie.

Aanwijzingen voor patiënt

De patiënt dient vanaf dat moment nuchter te zijn in verband met een eventuele operatie.

Voorbereidingen door huisarts

 • Neem direct telefonisch contact op met de dienstdoende uroloog.
 • Geef de verwijsbrief met de patiënt mee of stuur een elektronische verwijzing met daarin een actueel medicatieoverzicht en eventuele antistolling.
 • De juiste persoonsgegevens van de patiënt.

Torsio testis

Verwijscriteria

Acuut ontstane scrotale pijnklachten.

Traject in ziekenhuis

 • Echo met Doppler onderzoek ter beoordeling vascularisatie testis.
 • Urineonderzoek.

Aanwijzingen voor patiënt

De patiënt dient vanaf dat moment nuchter te zijn in verband met een eventuele operatie.

Voorbereidingen door huisarts

 • Neem direct telefonisch contact op met de dienstdoende uroloog.
 • Geef de verwijsbrief met de patiënt mee of stuur een elektronische verwijzing met daarin een actueel medicatieoverzicht en eventuele antistolling.
 • De juiste persoonsgegevens van de patiënt.

Vasectomie

Verwijscriteria

Mannen die zich willen laten steriliseren.

Traject in ziekenhuis

 • Geen eerste consult bij de uroloog, op indicatie wordt patiënt afhankelijk van de voorgeschiedenis voor de vasectomie nog gezien.
 • Informed consent formulier wordt nav de verwijzing opgestuurd naar de patient.
 • De vasectomie wordt gepland na ontvangst ingevuld informed consent formulier.
 • Laboratorium onderzoek van het semen 3 maanden na de vasectomie.

Aanwijzingen voor patiënt

Het invullen van het informed consent formulier en deze middels de retourenveloppe terugzenden naar de poli urologie.

Voorbereidingen door huisarts

 • Print de patiënteninformatie en geef de folders mee aan de patiënt.
 • Fax de verwijsbrief of stuur een elektronische verwijzing met daarin een actueel medicatieoverzicht en eventuele antistolling.
 • De juiste persoonsgegevens van de patiënt.
 • De medewerkers van de polikliniek zullen de patiënt opbellen en de benodigde informatie toezenden.

Verhoogd PSA gehalte

Verwijscriteria

PSA verhoging boven de leeftijd specifieke grens.

Te allen tijde dient de verwijzer zich af te vragen of het nuttig is om bij deze specifieke patiënt de diagnose prostaatcarcinoom te stellen.

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 • Print de patiënteninformatie en geef de folders mee aan de patiënt.
 • Fax de verwijsbrief of stuur een elektronische verwijzing met daarin een actueel medicatieoverzicht en eventuele antistolling.
 • De juiste persoonsgegevens van de patiënt.
 • De medewerkers van de polikliniek zullen de patiënt inplannen en de benodigde informatie toezenden.