Medisch specialistische zorg WFG

Sportgeneeskunde

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Sportpoli-NH
Locatie: 2e etage boven de Centrale Huisartsen Post

Contact
Tel: 0229-257525
maandag 8:30 – 16:30 uur
dinsdag 15:00 – 16:30 uur
vrijdag 8:30 – 12.00 uur

Openingstijden
Iedere maandagmiddag van 13.30-16.30 uur

Reguliere verwijzing

Als u een sportletsel oploopt kunt u binnen één week terecht op de sportpoli. Een team van specialisten staat klaar om zo snel mogelijk een diagnose te stellen en u van een adequaat advies te voorzien. Voor de orthopedisch chirurg is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Voor de sportarts is dat niet nodig en kunt u zonder verwijzing terecht. De specialisten op de sportpoli kijken niet alleen naar het sportletsel of sportblessure zelf, maar proberen ook de oorzaak van letsel of blessure te achterhalen om een adequaat advies te geven, zodat u het opnieuw optreden van klachten kan voorkomen.

Kosten
De kosten van het bezoek aan de orthopedisch chirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten van het consult bij de sportarts worden (geheel of deels) vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent, maar dit gaat niet ten koste van het eigen risico, omdat het eigen risico slechts betrekking heeft op de basisverzekering.

Uitvoering onderzoek

Orthopeden
Dhr. W.C. Neve
Dhr. A.J. Wijgman

Sportartsen
Dhr. H.B. Plemper
Dhr. H.B.A. van de Sande

Een aantal geselecteerde sportfysiotherapeuten draaien afwisselend mee met de sportpoli.

Specifieke verwijzingen

Verwijzingen naar sportpoli-NH

Verwijscriteria

Verwijzingen Sportpoli-NH

Naar de Sportpoli-NH van het Westfriesgasthuis kunnen patiënten verwezen worden:

  • met acute of subacute blessures in relatie tot sportbeoefening
  • bij zowel de recreatieve als prestatiesporter

Voordelen:
– snelle diagnose en behandeling
– beoordeling van de klacht in relatie tot de persoon en de sportbeoefening
– behandelplan en revalidatie gericht op de individuele sporter

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Verwijzingen naar sportmedisch adviesbureau (SMA)

Verwijscriteria

Verwijzigingen Sportmedisch Adviescentrum (SMA) Hoorn

Naar het Sport-Medisch Adviescentrum (SMA) Hoorn kunnen patiënten verwezen worden:

  • met chronische blessures en klachten van het houdings- en bewegingsapparaat in relatie tot sportbeoefening
  • met overbelastingklachten van het houdings- en bewegingsapparaat
  • consulten mbt sportmedische klachten in relatie tot sportbeoefening
  • voor behandeling liesklachten middels de methode van de Akker
  • voor sportkeuringen en sportmedische onderzoeken
  • voor inspanningstesten met/of zonder lactaatmetingen
  • zowel voor recreatie- prestatie- als wedstrijdsporters

N.B. een verwijzing van uw huisarts of fysiotherapeut is niet noodzakelijk.

SMA Hoorn (www.sportkeuring.nl/sportpoli)

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts