Medisch specialistische zorg WFG

Revalidatie

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 38

Tel: 0229-257687
Fax: 0229-257952
Huisartsenlijn 0229-257673

Reguliere verwijzing

 • Huisarts geeft patiënt verwijsbrief mee.
 • Patiënt maakt telefonisch afspraak.

Aanwijzing voor huisarts

 • Vermeld verwijsdiagnose, verwijsvraag, medicatie en relevante voorgeschiedenis in verwijsbrief.

Aanwijzingen voor patiënt

 • Patiënt dient verwijsbrief mee te nemen.

(semi)-spoed verwijzing

Spoedverwijzingen

Er zijn per week enkele spoedplekken op de polikliniek beschikbaar, bedoeld voor ernstige aandoeningen (bijv. neuromusculaire aandoeningen, CVA-patiënten) of acute letsels.

Actie: binnen kantoortijd bellen met 0229-257673.

Specifieke verwijzingen

Schoenen- en orthopedietechniek spreekuur

Verwijscriteria

Combinatie afspraak
Schoenen- en orthopedietechniek spreekuur

Verwijscriteria
Patiënten waarbij de enige hulpvraag het aanmeten van orthopedische schoenen, inlays en/of spalken of redressiehelmen betreft.

Traject in ziekenhuis

Traject extern bij orthopedische schoenmaker/instrumentmaker
Combinatieconsult

 • revalidatiearts
 • schoenmaker en/of instrumentmaker

Aanwijzingen voor patiënt

Patiënt maakt telefonisch een afspraak voor deze spreekuren via 0229-257687, geeft aan of het om orthopedische schoenen, inlays en/of spalken of helmen gaat en of patiënt al bekend is bij orthopedische schoen- of instrumentmaker of een van de revalidatieartsen.

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereiding door huisarts
Huisarts geeft patiënt verwijsbrief mee. Geeft in verwijsbrief aan of het om orthopedische schoenen, inlays en/of spalken of redressiehelmen gaat en of patiënt al bekend is bij orthopedische schoen- of instrumentmaker.

Aanwijzingen voor de huisarts

 • De afspraken voor het orthopedietechniekspreekuur vinden plaats bij Frank Jol Orthopedietechniek. Afspraken voor het schoenenspreekuur vinden bij Veld Schoentechniek plaats. Beiden zijn gevestigd in de Nieuwe Steen te Hoorn.
 • U kunt zelf een machtiging uitschrijven voor een herhalingsrecept voor orthopedisch schoeisel, behalve als er veranderingen dienen plaats te vinden.

Spreekuur subacute rugklachten

Verwijscriteria

Twee keer per maand op de 1e en de 3e woensdagochtend van de maand is er een multidisciplinair spreekuur voor subacute rugklachten van de revalidatiearts en de orthopeed.
Doel
Het doel is om chroniciteit te voorkomen bij patiënten met subacute lage rugklachten door:

 • Snellere toe- en doorstroom/diagnostiek van patiënten met aanhoudende subacute lage rugklachten.
 • Geen tegenstrijdige adviezen.
 • Goede patiëntenvoorlichting.
 • Adequate detectie en behandeling van specifieke afwijkingen.
 • Vroege detectie van risico op chroniciteit.
 • Optimale ondersteuning van de eerste lijn.

Inclusiecriteria

 • Patiënt met min. 2 en max. 6 maanden bestaande (a-specifieke) lage rugklachten
 • Onvoldoende reagerend op conservatieve therapie (richtlijn NHG)
 • Toenemende onrust
 • Dreigende uitval uit arbeid
 • Aanwezigheid Yellow Flags

Exclusiecriteria

 • Aanwezigheid gegeneraliseerde a-specifieke pijnklachten van het bewegingsapparaat
 • Langer dan 6 maanden bestaande rugklachten

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Vragenlijst subacute rugklachten

 • Patiënt vult vragenlijst in, bovenstaand en tevens te downloaden via website WFG. Vragenlijst moet worden opgestuurd naar het bovenstaand adres.

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereiding door huisarts

Aanmeldingsformulier voor verwijzers

 • Huisarts faxt verwijsformulier naar afdeling revalidatie.
 • Patiënt vult vragenlijst in en stuurt deze naar het bovenstaand adres.
 • Na ontvangst van beide formulieren wordt gekeken of patiënt voldoet aan de in-exclusie criteria. Patiënt wordt vervolgens door ons opgeroepen.

Aanwijzingen voor de huisarts

 • Indien patiënt niet voldoet aan de criteria wordt er een brief gestuurd aan de huisarts, die verder beleid met patiënt zal bepalen.
 • In dat geval wordt er door ons dus geen contact opgenomen met de patiënt.
 • Bij verdenking HNP adviseren wij u om de patiënt door te verwijzen naar de “HNP-straat” van de neurologie.