Medisch specialistische zorg WFG

Preoperatief onderzoek

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 22

Tel: 0229-257646
Fax: 0229-257093

Reguliere verwijzing

De pre-operatieve screening (POS) vindt plaats nadat uw behandelend specialist een indicatie heeft gesteld om te opereren. De polikliniek kunt u, na een afspraak, dagelijks bezoeken van maandag t/m vrijdag tussen 8.15 – 16.15 uur. Voor acute patiënten en patiënten die geen bezwaar hebben tegen een langere wachttijd bestaat de mogelijkheid om vrij in te lopen. Bedenk wel dat de gegevens van de pre-operatieve screening maximaal zes maanden geldig zijn als er in de tussentijd tenminste geen belangrijke veranderingen in uw gezondheidstoestand zijn opgetreden.