Medisch specialistische zorg WFG

Oogheelkunde

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 20

Tel: 0229 25 72 04
Fax: 0229-257094

Telefonische spoedlijn: klik hier (alléén voor huisartsen!)
Telefoon voor niet-spoedeisend intercollegiaal overleg: klik hier (alléén voor huisartsen!)
Een telefonische verwijzing is spoed (binnen 1 week afspraak).
Een verwijzing via de faxlijn (voor alles > 1 week afspraak). De faxen worden door de oogartsen zelf beoordeeld. Op grond van de informatie in de fax wordt de termijn van de afspraak bepaald.

Reguliere verwijzing

 • Huisarts geeft patiënt verwijsbrief mee
 • Deze kan ook gefaxt worden indien gewenst
 • Patiënt of huisarts maakt telefonisch afspraak

 

(semi)-spoed verwijzing

Spoedverwijzing
Bellen met dienstdoende oogarts klik hier (alléén voor huisartsen)

Overig
Bij alle verwijzingen verwijsbrief, medicatielijst en uitslagen eventueel eerdere onderzoeken aan patiënt meegeven.

Specifieke verwijzingen

Visusdaling

Verwijscriteria

 1. Plotselinge of binnen enkele dagen (2 tot 4) ontstane visusdaling.
 2. Geleidelijke, maar relatief in korte tijd (maanden) ontstane visusdaling.
 3. Lang bestaande visusdaling die niet met refractie te verklaren is.

Traject in ziekenhuis

Aanmelding:

 1. Telefonisch
 2. Fax
 3. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 1. ..
 2. Verwijzing naar de oogarts is in alle gevallen geïndiceerd. Een refractie door de opticien of optometrist voorafgaand aan het bezoek aan de oogarts is aan te bevelen
 3. Eerst naar de opticien of optometrist voor een refractie, wanneer de refractie de visusdaling niet kan verklaren is een verwijzing naar de oogarts geïndiceerd

Verdenking cataract

Verwijscriteria

Geleidelijke visusdaling, klachten van lichtdispersie en eventueel monoculaire diplopie.

Traject in ziekenhuis

Patiënt wordt binnen 2 weken geplaatst op een optometriespreekuur. De superviserend oogarts neemt beslissing wel of niet opereren. De cataract extractie vindt in principe plaats binnen 4 weken na de   afspraakdatum.

Aanmelding:
Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Refractie

Verwijscriteria

 1. Eenzijdige hypermetropie.
 2. Opvallende refractie veranderingen.

Traject in ziekenhuis

Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Gezichtsvelduitval

Verwijscriteria

 1. Plotselinge of binnen enkele dagen (2 tot 4) dagen ontstane gezichtsvelduitval zonder CVA symptomen
 2. Langer bestaande gezichtsvelduitval zonder visusdaling of mouches volantes

Traject in ziekenhuis

 1. Telefonisch
 2. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Mouches Volantes

Verwijscriteria

 1. Plotselinge toename mouches volantes
 2. Mouches volantes met lichtflitsen
 3. Mouches volantes met acute visusdaling of gezichtsvelduitval
 4. Mouches volantes langer bestaand met af en toe een lichtflits en zonder visusdaling of gezichtsvelduitval

Traject in ziekenhuis

Aanmelding:

 1. Telefonisch
 2. Telefonisch
 3. Telefonisch
 4. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 1. Let op DD migraine ophthalmique of bewegende   lichtsensaties gedurende 20 minuten. Deze patiënten geruststellen.
 2. Let op DD migraine ophthalmique of bewegende   lichtsensaties gedurende 20 minuten. Deze patiënten geruststellen.
 3. DD: netvliesloslating
 4. DD: netvliesloslating

Verdenking glaucoom

Verwijscriteria

 1. Acuut glaucoom of oogdruk> 30 mmHg met klachten
 2. Oogdruk > 30 mmHg zonder klachten
 3. Oogdruk 23-30 mmHg en ouder dan 40 jaar
 4. Personen > 40 jaar met familiaire belasting van glaucoom

Traject in ziekenhuis

Aanmelding:
1. Telefonisch
2. Telefonisch
3. Fax
4. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 1. Oogdruk gemeten door de opticien of optometrist
 2. Oogdruk gemeten door de opticien of optometrist
 3. Oogdruk gemeten door de opticien of optometrist
 4. Vanwege erfelijkheid is controle belangrijk

Verdenking macula degeneratie

Verwijscriteria

 1. Plotselinge metamorfopsie wel of niet gepaard gaand met visusdaling
 2. Langer bestaande metamorfopsie
 3. Niet corrigeerbare visusdaling waarschijnlijk niet berustend op cataract (patiënt heeft problemen bij het lezen, maar ziet in de verte relatief beter)

Traject in ziekenhuis

 1. Telefonisch
 2. Fax
 3. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Ooglidproblemen

Verwijscriteria

 1. Chalazion
 2. Hangend ooglid / blepharochalasis
 3. Ectropion/entropion/dystrichiasis
 4. Traanwegstenose
 5. Zwelling verdacht voor basocellulair carcinoom of anderszins verdacht voor carcinoom

Traject in ziekenhuis

Chalazion excochleatie
Vanaf het faxformulier zal in principe rechtstreeks op de behandelkamer afgesproken worden.

Aanmelding:

 1. Fax
 2. Fax
 3. Fax
 4. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Dubbelbeelden

Verwijscriteria

 1. Recent ontstane binoculaire dubbelbeelden
 2. Langer bestaande binoculaire dubbelbeelden. Binoculair probleem, bijvoorbeeld oogstand
 3. Monoculaire dubbelbeelden zowel recent ontstaan als langer bestaand.

Traject in ziekenhuis

 1. Telefonisch
 2. Fax
 3. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Amblyopie en strabisme bij kinderen

Verwijscriteria

 1. Scheelzien (asymmetrische lichtreflex)
 2. Familiair voorkomende amblyopie t.g.v. refractieverwijzingen

Traject in ziekenhuis

 1. Fax
 2. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 1. Zo snel mogelijk na ontstaan verwijzen; afspraak vindt plaats binnen 4 weken.
 2. Verwijzen vanaf eerste levensjaar; afspraak vindt plaats binnen 4 weken.

Cornea en conjunctiva

Verwijscriteria

 1. Ulcus corneae
 2. Verdenking perforatie of chemisch letsel bij trauma
 3. Verdenking van keratitis (bijvoorbeeld herpes)
 4. Niet op therapie reagerende acute conjunctivitis / keratitis
 5. Conjunctivale veranderingen: naevus, granuloom, lokale vaatveranderingen

Traject in ziekenhuis

 1. Telefonisch
 2. Telefonisch
 3. Telefonisch
 4. Telefonisch
 5. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Iris

Verwijscriteria

 1. Verdenking iritis of iridocyclitis
 2. Kleurveranderingen van de iris

Traject in ziekenhuis

 1. Telefonisch
 2. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Exophthalmus

Verwijscriteria

 1. Acute exophthalmus
 2. Langer bestaande exophthalmus

Traject in ziekenhuis

 1. Telefonisch
 2. Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Diabetes Mellitus

Verwijscriteria

 1. Type 1
 2. Type 2

Traject in ziekenhuis

Aanmelding:
Fax

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts