Medisch specialistische zorg WFG

Neurologie

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 80 (Hoorn)

Tel: 0229-257827
Fax: 0229-257047
Huisartsenlijn poli neurologie klik hier (alléén voor huisartsen!)
Poli kinderneurologie 0229-257827
TIA-polikliniek 0229-208522
poli Heerhugowaard: 072-5753030
poli Enkhuizen: 0228-312345
SPOEDsein klik hier
D. Broere 0229-208226
dr. M.J. Eikelenboom 0229-205444
P.J. Nederveen 0229-208524
T.C. van der Ree 0229-208435
dr. N.R. Rosenberg 0229-208523
dr. H.M. Schrijver 0229-208479
Arts-assistent (afdeling) 0229-208223
Verpleegkundig consulenten 0229-257566
(mevr. van Someren, mevr. Lödel, mw. de Bruin)

Avond-, nacht- en weekenddiensten
via receptie 0229-257257

Secretariaat 0229-208304
neurologie@westfriesgasthuis.nl

Disciplinevertegenwoordiger:
dr. N.R Rosenberg 0229-208523

Reguliere verwijzing

 • Huisarts zend verwijsbrief via Edifact door, patiënt wordt opgeroepen door poli assistente
 • Huisarts geeft patiënt verwijsbrief mee; patiënt maakt zelf telefonisch een afspraak
 • Verwijsbrief kan ook gefaxed worden indien gewenst

 

(semi)-spoed verwijzing

Spoedverwijzingen
Bellen met dienstdoende neuroloog klik hier (alléén voor huisartsen!)

Semi-spoedverwijzingen

 • Er zijn spoedplekken op de polikliniek
 • Binnen kantoortijd bellen met de polikliniek.
 • Buiten kantoortijd bellen met de dienstdoende neuroloog

Indien u als huisarts de behoefte hebt om via de mail een vraag voor te leggen aan een der neurologen dan is dit mogelijk: secretariaat-neurologie@westfriesgasthuis.nl.

Specifieke verwijzingen

CVA (trombolyse)

Verwijscriteria

Trombolyse indicatie

Verwijscriteria

 • acute hemiparese, of andere uitval welke beperkend zal zijn in funtioneren, vooralsnog niet van voorbijgaande aard
 • begintijd v/d verschijnselen moet bekend zijn
 • < 4,5 uur na begin klachten moet trombolyse gegeven kunnen worden
 • Geen contra-indicaties voor trombolyse
 • Altijd vervoer via ambulance (A1-melding); Time is brain (112). Hoe eerder trombolyse hoe groter kans op slagen
 • orale antistolling is niet per definitie een contra-indicatie tenzij INR>1.7

 

Traject in ziekenhuis

 • SEH-presentatie (spoed)
 • CT-scan / ECG / Lab (spoed)
 • Zo snel mogelijk trombolyse

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 • CPA bellen – 072-5644444 / trombolyse indicatie
 • Direct contact opnemen met dienstdoende neuroloog
 • Binnen kantoortijd: klik hier
 • Buiten kantoortijd: via 0229-257257
 • Vermeld medicatie en relevante voorgeschiedenis in verwijsbrief
 • Ambulance A1-melding

CVA (geen trombolyse)

Verwijscriteria

Geen trombolyse indicatie

Verwijscriteria

 • Uitval is nog aanwezig:
  4,5 uur na begin klachten of duur uitval is niet bekend
 • In principe geen trombolyse indicatie meer, wel indicatie tot overleg met neuroloog
 • Altijd vervoer via ambulance; Time is brain

Traject in ziekenhuis

 • SEH-presentatie na overleg met neuroloog
 • CT-scan, lab, ECG, duplex carotiden
 • Soms TIA dagservice (zie specifieke verwijzing TIA) bij herstel uitval

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 • Neem contact op met dienstdoende neuroloog
  – Binnen kantoortijd: klik hier
  – Buiten kantoortijd: via 0229-257257
 • Vervoer i.p. Ambulance / tel.nr. meldkamer: 072-5644444
 • Vermeld medicatie en relevante voorgeschiedenis in verwijsbrief.

TIA

Verwijscriteria

 • Passagere uitval
 • Hemiparese/ Afasie/ Dysarthrie ( In 80% van de gevallen duur maar enkele minuten)
 • Amaurosis fugax

Traject in ziekenhuis

 • Eerstvolgende werkdag om 08.00 op TIA – dagservice
 • Dagopname; neurologisch onderzoek door co-ass en neuroloog
 • CT-scan, lab, ecg en echo duplex
 • Eindgesprek met neuroloog.

Aanwijzingen voor patiënt

Patiënt dient verwijsbrief mee te nemen naar TIA-dagservice wanneer de verwijsbrief niet digitaal is doorgestuurd of gefaxt.

Voorbereidingen door huisarts

 • Direct contact opnemen met dienstdoende neuroloog
 • Binnen kantoortijd: klik hier
 • Buiten kantoortijd via 0229-257257
 • Start Ascal 1 x 300 mg
 • Vermeld medicatie en relevante voorgeschiedenis in verwijsbrief

HNP

Verwijscriteria

HNP-poli

Verwijscriteria

 • uitstralende pijn in het been voorbij de knie
 • uitstralende pijn in bovenbeen of bil met verlaging kniepees- of achillespeesreflex
 • in principe langer dan 4 weken bestaand, zo nodig eerder bij onhoudbare pijn
 • geen parese of mictiestoornis (indien wel: spoedoverleg dienstdoende neuroloog)
 • geen contra-indicatie MRI

 

Traject in ziekenhuis

 • beoordeling door neuroloog op polikliniek (poli 7)
 • aansluitend MRI- LSWK
 • daarna gesprek met neuroloog voor verder beleid

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Vermelden in verwijsbrief

 • klinische gegevens oa welke zijde, welk traject (wortel), duur klachten
 • welke behandeling tot nu toe
 • huidige medicatie
 • relevante voorgeschiedenis m.n. eerdere rugoperaties

Verwijsbrief faxen naar 0229-257047

Hoofdpijn

Verwijscriteria

 • Ter diagnostiek/bevestiging type hoofdpijn of uitsluiten andere oorzaken vd hoofdpijn
 • Nadere behandelingsadviezen
 • Overige specifieke redenen

Traject in ziekenhuis

 • Invullen hoofdpijn-vragenlijst

Hoofdpijn-anamneselijst

 • Poli Neurologie
 • Nader voorstel tot diagnostiek
 • Nader poliklinische afspraak/behandeling

Aanwijzingen voor patiënt

 • Patiënt dient verwijsbrief mee te nemen
 • Patiënt dient vragenlijst in te vullen (zie bovenstaand)

Voorbereidingen door huisarts

Vermeld in verwijsbrief:

 • Relevante voorgeschiedenis
 • Medicatie
 • Specifieke vraagstelling / gevraagd advies

Kinderneurologie

Verwijscriteria

(< 17 jaar )

Verwijscriteria

 • Specifieke vraagstelling
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Epilepsie
 • Hoofdpijn
 • Alle blijvende motorieke stoornissen
 • Slaapgerelateerde stoornissen
 • Spier/ zenuw aandoeningen

Verwijzing naar kindergeneeskunde indien neurologische klachten in combinatie met:

 • Opvallende voedingsproblemen
 • Groeiproblemen
 • Algemeen kindergeneeskundige zaken

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Ouders dienen verwijsbrief mee te nemen.

Voorbereidingen door huisarts

Vermeld in verwijsbrief

 • Relevante voorgeschiedenis
 • Medicatie
 • Specifieke vraagstelling
 • Eerdere psychologische tests / schooltests indien relevant

Carpaal tunnel syndroom

Verwijscriteria

 • Prikkelingen/tintelingen in de vingers
 • Nachtelijke tintelingen
 • Krachtsverlies
 • Toename van klachten bij activiteiten met de handen zoals fietsen, aardappels schillen, deksels losdraaien.

 

Traject in ziekenhuis

 • Invullen vragenlijst

CTS vragenlijst

 • EMG
 • Poli Neurologie, specialist
 • Behandelingsvoorstel
 • Spalk
 • Injectie Depomedrol
 • Verwijzing plastisch chirurg
 • Evt. afspraak plastisch chirurg

 

Aanwijzingen voor patiënt

 • Patiënt dient verwijsbrief mee te nemen.
 • Patiënt dient vragenlijst in vullen via KNF (voor het bezoek aan de polikliniek)
 • Zie informatiefolder over de EMG onder Patiëntenfolders neurologie

Voorbereidingen door huisarts

Vermeld in verwijsbrief:

 • Relevante voorgeschiedenis
 • Medicatie
 • Eerdere Depomedrol injectie(s)
 • Eerdere behandelingen