Medisch specialistische zorg WFG

Mondziekten, kaakchirurgie

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 77

Patiëntenlijn: 0229-257 666
Huisartsenlijnklik hier (alléén voor huisartsen)
Fax: 0229-257 191
Openingstijden: 08.30 uur tot 17.00 uur

Reguliere verwijzing

 • Huisarts of tandarts geeft patiënt verwijsbrief en huidig medicatie overzicht mee
 • Verwijsbrief en/of digitale foto kan gemaild worden naar kaakchirurgie@westfriesgasthuis.nl
 • Patiënt maakt telefonisch een afspraak.

Hieronder vindt u informatie over het doorverwijzen van patiënten voor de afdeling Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

Verwijsbrief implantologie

Verwijsbrief kaakchirurgie

Gezondheids vragenlijstvoor patiënt

Informatie voorafgaande aan een kaakchirurgische behandeling

(semi)-spoed verwijzing

Spoedverwijzing:

Binnen kantoortijden bellen met dienstdoende kaakchirurg klik hier (alléén voor huisartsen)
Let op speciale afspraken voor:


Semi-spoed verwijzing:

 • Er zijn spoedplekken op de polikliniek
 • Binnen kantoortijden bellen met polikliniek 0229-257 666.
 • Buiten kantoortijden bellen met dienstdoende kaakchirurg 0229-257 257.


Overig:

Bij alle verwijzingen verwijsbrief, medicatielijst en uitslagen eventueel eerdere onderzoeken aan patiënt meegeven.
Indien verdenking op MRSA, melden bij maken van de afspraak. Zie ook MRSA-protocol.

Uitvoering onderzoek

Kaakchirurgen voeren – ondersteund door een tandarts en een mondhygiëniste – onderzoeken en operaties uit.
Klik hier voor het aanwezigheidsrooster.

Specifieke verwijzingen

Implantaten

Verwijscriteria

Vervanging tand (-en) of kies (-zen) of rentieprobleem gebitsprothese

Traject in ziekenhuis

 • Consult bij kaakchirurg
 • Bij volgende afspraak behandeling, meestal met plaatselijke verdoving

Aanwijzingen voor patiënt

Wat moet u meenemen?

 • Verwijsbrief
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort / rijbewijs o.i.d.)
 • Afsprakenkaart van het ziekenhuis (indien in uw bezit)
 • Ingevulde gezondheidsvragenlijst voor patiënt

Bij het maken van de afspraak vermelden ‘implantaten’

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereidingen door huisarts

Geen

Aanwijzingen voor huisarts

 • Vermeld in verwijsbrief relevantie voorgeschiedenis
 • Huidige medicatie overzicht
 • Eerdere behandelingen

Kaakgewrichtsklachten

Verwijscriteria

Klachten in kauwspieren of kaakgewricht, die niet door eigen tandarts te behandelen zijn.

Traject in ziekenhuis

 • Consult bij kaakchirurg
 • Beeldvormend onderzoek (röntgenfoto)

Aanwijzingen voor patiënt

Wat moet u meenemen?

 • Verwijsbrief
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort / rijbewijs o.i.d.)
 • Afsprakenkaart van het ziekenhuis (indien in uw bezit)
 • Ingevulde vragenlijst

Bij het maken van de afspraak vermelden ‘kaakgewrichtsklachten

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereidingen door huisarts

Geen

Aanwijzingen voor huisarts

 • Vermeld in verwijsbrief relevantie voorgeschiedenis
 • Huidige medicatie overzicht
 • Eerdere behandelingen

Speekselklierzwelling

Verwijscriteria

Zwelling glandula parotis, glandula submandibularis of hoog in de hals, soms gerelateerd aan de maaltijd.

Traject in ziekenhuis

 • Consult bij kaakchirurg
 • Beeldvormend onderzoek
 • Zo nodig behandeling en/of operatie

Aanwijzingen voor patiënt

Wat moet u meenemen?

 • Verwijsbrief
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort / rijbewijs o.i.d.)
 • Afsprakenkaart van het ziekenhuis (indien in uw bezit)
 • Ingevulde vragenlijst

Bij het maken van de afspraak vermelden ‘oorspeekselklier-verwijdering ’

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereidingen door huisarts

Geen

Aanwijzingen voor huisarts

 • Vermeld in verwijsbrief relevantie voorgeschiedenis
 • Huidige medicatie overzicht
 • Eerdere behandelingen

Operatieve verwijdering verstandskies of wortelrest

Verwijscriteria

Klachten van het gebitselement.

 

Traject in ziekenhuis

Direct behandeling door kaakchirurg.

Aanwijzingen voor patiënt

Wat moet u meenemen?

 • Verwijsbrief
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort / rijbewijs o.i.d.)
 • Afsprakenkaart van het ziekenhuis (indien in uw bezit)
 • Ingevulde vragenlijst

Bij het maken van de afspraak vermelden ‘verstandskies of wortelrest’

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereidingen door huisarts

Geen

Aanwijzingen voor huisarts

 • Vermeld in verwijsbrief relevantie voorgeschiedenis
 • Huidige medicatie overzicht
 • Eerdere behandelingen

Witte slijmvliesafwijking

Verwijscriteria

Witte, niet afschraapbare verkleuring van het mondslijmvlies, vaak gepaard gaande met branderige klachten

 

Traject in ziekenhuis

 • Consult bij kaakchirurg
 • Behandeling afhankelijk van diagnose medicamenteus of chirurgisch

Aanwijzingen voor patiënt

Wat moet u meenemen?

 • Verwijsbrief
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort / rijbewijs o.i.d.)
 • Afsprakenkaart van het ziekenhuis (indien in uw bezit)
 • Ingevulde vragenlijst

Bij het maken van de afspraak vermelden ‘slijmvliesafwijking’

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereidingen door huisarts

Geen

Aanwijzingen voor huisarts

 • Vermeld in verwijsbrief relevantie voorgeschiedenis en rookgedrag
 • Huidige medicatie overzicht
 • Eerdere behandelingen

Spalken losgeraakte tand

Verwijscriteria

Spoed

Verwijscriteria:

 • Eén of meer mobiele gebitselementen na trauma
 • In principe behandeling door eigen tandarts

Traject in ziekenhuis

Consult bij kaakchirurg

Aanwijzingen voor patiënt

Wat moet u meenemen?

 • Verwijsbrief
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort / rijbewijs o.i.d.)
 • Afsprakenkaart van het ziekenhuis (indien in uw bezit)
 • Ingevulde vragenlijst

Bij het maken van de afspraak vermelden ‘spalken losgeraakte tand’

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereidingen door huisarts

Elementen bij avulsie direct terugplaatsen en dan pas verwijzen. Indien niet mogelijk dan element vochtig bewaren in melk of water

Aanwijzingen voor huisarts

 • Vermeld in verwijsbrief relevantie voorgeschiedenis
 • Huidige medicatie overzicht
 • Eerdere behandelingen

Tekort tongriempje

Verwijscriteria

Onvoldoende mobiliteit tong bij jongeren

Traject in ziekenhuis

Consult bij kaakchirurg. Soms vindt de behandeling/ingreep direct plaats.

Aanwijzingen voor patiënt

Wat moet u meenemen?

 • Verwijsbrief
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort / rijbewijs o.i.d.)
 • Afsprakenkaart van het ziekenhuis (indien in uw bezit)
 • Ingevulde vragenlijst

Bij het maken van de afspraak vermelden ‘te kort tongriempje’

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereidingen door huisarts

Folder ‘Te kort tongriempje’ meegeven.

Aanwijzingen voor huisarts

 • Vermeld in verwijsbrief relevantie voorgeschiedenis
 • Huidige medicatie overzicht
 • Eerdere behandelingen

Zwelling in de hals

Verwijscriteria

Semi-spoed

Verwijscriteria

 • Zwelling in de hals in bovenste 2/3 deel als of niet pijnlijk

 

Traject in ziekenhuis

Consult bij kaakchirurg

Aanwijzingen voor patiënt

Wat moet u meenemen?

 • Verwijsbrief
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort / rijbewijs o.i.d.)
 • Afsprakenkaart van het ziekenhuis (indien in uw bezit)
 • Ingevulde vragenlijst

Bij het maken van de afspraak vermelden ‘zwelling in de hals’

Voorbereidingen door huisarts

Geen bloedonderzoek nodig tevoren

Aanwijzingen voor huisarts

 • Vermeld in verwijsbrief relevantie voorgeschiedenis
 • Huidige medicatie overzicht
 • Eerdere behandelingen

Verdenking maligniteit mondholte

Verwijscriteria

Semi-spoed

Verwijscriteria

 • Verdenking maligniteit mondholte

Traject in ziekenhuis

Consult bij kaakchirurg

Aanwijzingen voor patiënt

Wat moet u meenemen?

 • Verwijsbrief
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort / rijbewijs o.i.d.)
 • Afsprakenkaart van het ziekenhuis (indien in uw bezit)
 • Ingevulde vragenlijst

Bij het maken van de afspraak vermelden ‘verdenking maligniteit mondholte’

Voorbereidingen door huisarts

Voorbereidingen door huisarts

Geen

Aanwijzingen voor huisarts

 • Vermeld in verwijsbrief relevantie voorgeschiedenis
 • Huidige medicatie overzicht
 • Eerdere behandelingen