Medisch specialistische zorg WFG

MDL/Endoscopie

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 78

Tel: 0229-257823
Fax: 0229-257069

Reguliere verwijzing

  • Huisarts geeft verwijsbrief mee [met daarin: vraagstelling, relevante voorgeschiedenis, relevante reeds verrichte diagnostiek, actuele medicatie].
  • Patiënt maakt telefonisch afspraak via telefoonnr. 0229-257823.

(semi)-spoed verwijzing

Semi-spoed verwijzing:

  • Verwijsbrief faxen naar 0229-257069 en bovenstaande a.u.b. kenbaar maken.
  • Fax wordt beoordeeld door een MDL-arts.
  • Via de polikliniek wordt de patiënt binnen 48 uur opgeroepen.

  Spoedverwijzing:

  • Telefonisch overleg met een arts-assistent van Interne geneeskunde, telefoonnr. 0229-208431;
  • resp.  de daginternist via 0229-208023 .
Specifieke verwijzingen

Gastroscopie/colonoscopie

Verwijscriteria

Gastroscopie/colonscopie

  • Gebruik faxformulier gastroscopie/colonoscopie.
  • Patiënt wordt na een intakegesprek gepland voor de scopie.
  • Het tijdstip is afhankelijk van de urgentie.

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts