Medisch specialistische zorg WFG

Longgeneeskunde

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 70

Tel: 0229 25 7822
Fax: 0229-257091

Reguliere verwijzing

Onderzoeken en behandelingen
Op de polikliniek worden verschillende onderzoeken gedaan. De meest bekende is de longfunctie.
Op dit moment vinden de xolair behandelingen ook op de polikliniek plaats, evanals de wespen- en bijengif desensibilisatiekuren.

Longfunctie-onderzoek
De huisarts of specialist vraagt een longfunctie-onderzoek aan om duidelijkheid te verkrijgen over klachten van de luchtwegen, de werking van de luchtwegen of als onderdeel van het vooronderzoek bij een operatieve ingreep. Het onderzoek is van belang bij het stellen van een diagnose en bij de behandeling van eventuele ziektes. Dit onderzoek kan zowel voor volwassenen als voor kinderen worden aangevraagd.

Uitvoering onderzoek

Het team op de polikliniek bestaat uit een unithoofd, doktersassistenten, secretaresses, longfunctieassistenten, gespecialiseerd verpleegkundigen en de trial verpleegkundigen.

Specifieke verwijzingen

Benauwdheidspolikliniek

Verwijscriteria

De benauwdheidspolikliniek is speciaal bedoeld voor mensen met klachten van kortademigheid (benauwdheid) waarvan de oorzaak niet bekend is en het ook niet direct duidelijk is of deze oorzaak gezocht moet worden bij het hart of de longen.

Het is de bedoeling om u binnen één dag inzicht te geven in de oorzaak van uw klachten en u een verder behandelplan met eventueel medicijnen mee te geven. Uw huisarts verwijst u naar de benauwdheidspolikliniek. Daar wordt u zowel door de longarts als de cardioloog gezien.

Traject in ziekenhuis

Geopend op maandag van 8.30 – 17.00 uur.
Afspraken kunt u maken bij de doktersassistenten van maandag t/m vrijdag via tel. 0229 25 7822.
Als u een afspraak hebt gemaakt, meldt u zich aan bij poli 15 (longgeneeskunde).

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts