Medisch specialistische zorg WFG

KNO

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 76

Tel: 0229-257824
Fax: 0229-257110

Reguliere verwijzing

Een reguliere verwijzing kan per brief, telefoon, fax of digitaal.

 

(semi)-spoed verwijzing

Spoedverwijzing:
Alleen telefonisch via 0229-208193.

Uitvoering onderzoek

Alle artsen beoefenen de gehele KNO-heelkunde.

Specifieke verwijzingen

Audiometrie

Verwijscriteria

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Bij verwijzing voor audiometrie gaarne de oren goed nakijken en zonodig schoonmaken.

Voorbereidingen door huisarts