Medisch specialistische zorg WFG

Kindergeneeskunde

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek.: Poli 32

0229-257540
Huisartsenlijn: 0229-257540, sein dagarts 0229-208199
Fax 0229-257951

Reguliere verwijzing

– Digitaal afspraken maken kan via de website.
– Een eventuele verwijsbrief kan gefaxt worden: 0229-257951.

(semi)-spoed verwijzing

Spoedverwijzing:
Bellen naar 0229-257257 en vragen naar de dienstdoende kinderarts.

Uitvoering onderzoek

Aandachtsgebieden kinderartsen:
Klik op de link: http://www.westfriesgasthuis.nl/specialismen/Kindergeneeskunde.aspx

Specifieke verwijzingen

Jeugd en alcohol

Verwijscriteria

Ouders en jeugdige krijgen na opname bij een alcoholintoxicatie vanuit het ziekenhuis een afspraak toegestuurd.

 

Traject in ziekenhuis

– Digitaal afspraak maken: via de website.

– Huisartsenlijn poli Kind & Jeugd 0229-257540 of sein dagarts 0229-208199.

– Patiëntenlijn: 0229-257540.

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Kinderneurologie

Verwijscriteria

– Poli 21 (Kind & Jeugd) Mw. M.E. Brand, kinderarts (link naar profiel in specialisme Kindergeneeskunde).

– Poli 7 (Neurologie): dhr. D. Broere, kinderneuroloog (link naar profiel in specialisme Neurologie). http://www.westfriesgasthuis.nl/specialismen/Neurologie/polikliniek/Kinderpoli.aspx

– link naar Specialismen, Kindergeneeskunde, Poliklinieken, Polikliniek kinderneurologie

 

 

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

De huisarts kan bellen naar huisartsenlijn: 0229-257540.

Kinderen/jongeren met diabetes

Verwijscriteria

Link naar Specialismen, kindergeneeskunde, poliklinieken, Informatie voor kinderen/jongeren met diabetes. (http://www.westfriesgasthuis.nl/specialismen/Kindergeneeskunde/Diabetes.aspx )

Patientenlijn: 0229-257540.

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts