Medisch specialistische zorg WFG

Interne geneeskunde

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 78

Tel: 0229-257823
Fax: 0229-257069

Reguliere verwijzing

Het vakgebied interne geneeskunde kent de volgende aandachtsgebieden/specialismen:

  • maag-, darm- leverziekten
  • oncologie
  • nefrologie
  • hematologie
  • endocrinologie
  • diabetologie
  • vasculaire geneeskunde
Specifieke verwijzingen

Nefrologie

Verwijscriteria

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Dialyse

Verwijscriteria

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Oncologie

Verwijscriteria

Traject in ziekenhuis

Telefoonnummers oncologisch dagcentrum Esperanz

Informatie 0229-257290 van 8.30-17.00 uur

(Huis)artsen en spoed 0229-257290

Hematologie 0229-208674

Verpleegkundig consulent oncologie
Mariëtte Plas 0229-208512

Afspraken oncologie en hematologie
0229-257719 van 8.30 – 16.30

Chirurgie 0229-257828

Oncologieverpleegkundigen chirurgie
Marlene Kok-Aker 0229-208424
Hilde Koole-Mussche 0229-208962

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Maag-, darm- en leverziekten

Verwijscriteria

Traject in ziekenhuis

Behandeling van deze aandoeningen vindt enerzijds plaats in de kliniek (opname in het ziekenhuis) anderzijds worden de patiënten gezien op de polikliniek (poli 17).

Op de afdeling endoscopie (poli 12) vinden onderzoeken plaats door middel van een endoscopisch onderzoek van slokdarm, maag, twaalfvingerige darm, dikke darm of galwegen. Voor specifieke informatie over deze afdelingen wordt verwezen naar onderstaande items. De specialisten die werken op de MDL-afdeling maken deel uit van de vakgroep interne geneeskunde.

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts