Medisch specialistische zorg WFG

Gynaecologie/Verloskunde

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 26

Tel: 0229-257829
Fax: 0229-257085

Reguliere verwijzing

  • Vaststellen van intra-uteriene graviditeit, vitaliteitgraviditeit, termijnbepaling
  • Ligging IUD
  • Aanwezigheid myoom (of menstruatiestoornissen)
  • Vormafwijkingen uterus
  • Beoordeling adnex(en)
  • Overige indicaties: na overleg
Specifieke verwijzingen

HPV-triage

Verwijscriteria

Klik hier voor het schema voor de HPV-triage 2014. De veranderingen zijn minimaal, het verschil zit in het advies bij een indicatieve uitstrijk. Deze werden in geval van een pap 2 of 3a/l met een positieve HPV direct naar de gynaecoloog verwezen. In overleg met de gynaecologen is besloten om een dergelijke uitstrijk te behandelen als een BVO-uitstrijk.

Dus: de eerste indicatieve uitstrijk met een pap 2 of 3a/l wordt na 6 maanden herhaald. Op de herhalingsuitstrijk wordt dan de HPV-test gedaan.

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts