Medisch specialistische zorg WFG

Geriatrie

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 28

Tel: 0229 25 74 29
Huisartsenlijn 
klik hier (alléén voor huisartsen)
Fax: 0229-257065

Reguliere verwijzing

 • Huisarts maakt digitale verwijzing aan en stuurt deze door naar poli Geriatrie. Poli Geriatrie neemt contact op met de patiënt voor het maken van de afspraak.
 • Huisarts faxt verwijsbrief aan poli geriatrie
 • Poli geriatrie neemt contact op voor een afspraak met de patiënt of met diens contactpersoon
 • Online afspraken maken is vooralsnog niet mogelijk

(semi)-spoed verwijzing

Spoedverwijzingen
Bellen met de dienstdoende geriater, zowel binnen als buiten kantoortijden klik hier (alléén huisartsen) of 0229-257257 (receptie Westfriesgasthuis).

Specifieke verwijzingen

Poliklinisch consult

Verwijscriteria

 • Functionele achteruitgang
 • Stemmings- en gedragsstoornissen
 • Comorbiditeit
 • Polyfarmacie

Traject in ziekenhuis

 • Bezoek aan poli 24 van 90 minuten (60 minuten bij geriater en 30 minuten bij geriatrie verpleegkundige)
 • Soms gevolgd door bloed- of röntgenonderzoek

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 • Verwijsbrief faxen (0229-257065), dan neemt de poli contact op voor afspraak
 • Vermeld medicatie, contactpersoon en medische voorgeschiedenis in verwijsbrief
 • Bel zo nodig met de geriater klik hier (alléén huisarts).

Valpoli

Verwijscriteria

 • Herhaaldelijk vallen met of zonder breuk
 • Bang om te vallen
 • Onzeker looppatroon
 • Vallen en/of osteoporose

Traject in ziekenhuis

 • 3-4 uur durend onderzoek op de Valpolikliniek geriatrie
 • Multidisciplinaire aanpak:
  – Geriater: medisch/lichamelijk onderzoek
  – Fysiotherapeut: balans, looppatroon, kracht
  – Verpleegkundige: sociale context, ADL, risico inschatting osteoporose
 • Bloedonderzoek en ECG
 • Uitslaggesprek na 1 week op poli 24
 • Controlebezoek na 3 maanden bij verpleegkundig specialist op poli 24
 • Belafspraak na 6 maanden met verpleegkundig specialist

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 • Verwijsbrief faxen (0229 257065), dan neemt de poli contact op voor afspraak
 • Vermeld medicatie, contactpersoon en medische voorgeschiedenis in verwijsbrief
 • Bel zo nodig met de geriater klik hier (alléén huisartsen).

Dagkliniek

Verwijscriteria

 • Functionele achteruitgang
 • Stemmings- en gedragsstoornissen
 • Comorbiditeit
 • Onduidelijke somatiek
 • Polyfarmacie
 • Interactie somatische/psychische problemen

Traject in ziekenhuis

 • Bezoek aan de dagkliniek geriatrie poli 24 van 8.30 en 15.00 uur
 • Bestaande uit
  – Onderzoek door geriater
  – Diverse hulponderzoeken op basis van de vraagstelling
  – Cognitie- en stemmingstesten door de verpleegkundige
  – Zo nodig screening door fysiotherapeut
 • Uitslag en zo mogelijk diagnose aan het einde van het bezoek

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 • Verwijsbrief faxen(0229-257065), dan neemt de poli contact op voor afspraak
 • Vermeld medicatie, contactpersoon en medische voorgeschiedenis in verwijsbrief
 • Bel indien nodig met de geriater klik hier (alléén voor huisartsen).

Geheugenpoli

Verwijscriteria

Cognitieve stoornissen:
– Geheugenstoornissen
– Apraxie
– Dag/nachtritmeverstoring
– Desoriëntatie
– Apathie

Traject in ziekenhuis

 • Bezoek aan de geheugenpoli van 8.30 tot 14.00 uur
 • Bestaande uit:
  – Onderzoek door geriater, neuropsycholoog en verpleegkundige
  – Diverse hulponderzoeken zoals lab, ecg en CT scan brein
 • Uitslag en diagnose na 2 weken
 • Indien noodzakelijk wordt direct gestart met cholinesteraseremmers en wordt een casemanager van Geriant toegewezen.

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 • Verwijsbrief faxen(0229-257065), dan neemt het secretariaat contact op voor afspraak
 • Vermeld medicatie, contactpersoon en medische voorgeschiedenis in verwijsbrief
 • Bel zo nodig met de geriater klik hier (alléén huisartsen).

Opname

Verwijscriteria

 • Functionele achteruitgang
 • Somatische problematiek
 • Stemmings- en gedragsstoornissen
 • Loopstoornissen c.q. vallen
 • Polyfarmacie
 • Comorbiditeit
 • Spoed opnames i.v.m. acute problematiek

Opname in nacht en weekend

 • Bel de geriater via de portier van het Westfriesgasthuis, 0229-257257

Traject in ziekenhuis

Opname op klinische verpleegafdeling geriatrie 2e etage B gebouw voor onderzoek, observatie, diagnostiek en inzetten behandeling

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

 • Bellen met geriater klik hier (alléén voor huisartsen)
 • Verwijsbrief faxen 0229-257065
 • Vermeld medicatie, contactpersoon en medische voorgeschiedenis in verwijsbrief

Verwijshulp

Verwijscriteria

Voor welke vragen naar geriater verwijzen?

A. Lichamelijke problematiek
1. Patient gaat steeds vaker in bed liggen, valt onverklaarbaar af, maar voelt zich verder goed. Wat is er aan de hand en moeten we dit accepteren.
2. Patiënt met ernstige ziekte, kwetsbaarheid. Kan de geriater adviseren over draagkracht ten aanzien van de behandeling.
3. Polyfarmacie bij meerdere chronische aandoeningen. Kan de geriater hierin iets betekenen.
4. Al jarenlange Parkinson patiënt met soms bronchitis. Hij raakt steeds meer in de war. Hoe komt dit? Ligt dit aan de medicatie?

B. Psychische problematiek
1. Patiënt is lusteloos. Partner dit jaar overleden. Kinderen erg bezorgd. Is dit reëel.
Wat is er aan de hand.
2. Patient heeft “geen zin meer in het leven”. Hoort dit bij het ouder worden.
3. Patiënt recent geopereerd en sindsdien regelmatig in de war. Wat is er aan de hand.
4. Patiënt wordt vergeetachtiger en is vaak geagiteerd. Wat is de oorzaak.

C. Sociale problematiek
1. De patiënt heeft moeite met accepteren dat hij niet meer thuis kan wonen. Kan een geriater een rol spelen in dit proces.
2. Het CIZ weigert de diagnose dementie van de huisarts te accepteren. Wat kan een geriater hierin betekenen.
3. Patiënt is dement en partner overbelast. Partner wil de patiënt niet verplaatsen naar een andere woonomgeving, maar de zorg schiet te kort. Wat is het toekomst-perspectief?
Het programma Comprehensive Geriatric Assessment (Bron: NVKG)

 

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

De geriater, specialist in ouderengeneeskunde.

Vink aan waar uw patiënt last van heeft:

Functionele achteruitgang

 • Afname zelfredzaamheid
 • Onbegrepen bedlegerigheid
 • Afname inspanningstolerantie
 • Niets meer ondernemen
 • Vermoeidheid
 • Gewichtsverlies

Cognitieve stoornissen

 • Geheugenstoornissen
 • Apraxie
 • Dag/nachtritmeverstoring
 • Desoriëntatie
 • Apathie

Stemmings- en gedragsstoornissen

 • Depressie
 • Psychotische belevingen
 • Ontremmingen
 • Apathie
 • Roepen

Comorbiditeit

 • Hart- en vaatlijden
 • Nierfunctiestoornissen
 • Longaandoeningen
 • Afwijkend lab. of beeldvormende onderzoek
 • Endocriene aandoeningen

Loopstoornissen

 • Vallen
 • Duizeligheid
 • Wegrakingen
 • Polyfarmacie

Zo ja, verwijzing naar de geriater in het Westfriesgasthuis geïndiceerd.

Fax nummer   poli geriatrie 0229-257065
Huisartsenlijn klik hier (huisartsen)
Patiëntenlijn 0229-257429