Medisch specialistische zorg WFG

Chirurgie

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 9, 3 en 54

Poli 9 = gipskamer, traumapoli, tel: 0229 20 82 59
Poli 3 = vaatchirurgie en algemene chirurgie, tel: 0229 25 78 28
Poli 54 = Esperanz:
interne oncologie, tel: 0229 25 77 19
chirurgische oncologie, tel: 0229 25 78 28

Fax 0229-207035

Huisartsenlijn klik hier (alléén voor huisartsen!)

Chirurgie in Heerhugowaard
Spreekuur: donderdagmiddag voor inplannen algemene chirurgie NP, CP, poliklinische ingreep en proctoscopie.
Tel: 072-5753030

Reguliere verwijzing

 • via huisarts, met verwijsbrief op papier of EDI (digitale verwijzing).
 • via specialist, zowel intern als extern, met intercollegiaal consult.
 • patiënt krijgt afspraak via assistente, huisarts of patient belt zelf.     

Verwijzingen:

 • algemene chirurgie
 • oncochirurgie (mamma, colorectaal, lever, (bij)schildklier)
 • traumachirurgie
 • vaatchirurgie (arterieel, flebologie)
 • longchirurgie
 • leverchirurgie

(semi)-spoed verwijzing

 • er zijn dagelijks spoedplekken op de polikliniek
 • binnen kantoortijd bellen met polikliniek via huisartsenlijn (0229-257653)
 • buiten kantoortijden bellen met diensdoende AIOS chirurgie via de receptie (0229-257257)

Uitvoering onderzoek

Chirurgen en aandachtsgebieden:

 • dr. van IJsseldijk, traumatologie
 • dr. de Haan, traumatologie
 • dr. Winkelhagen, traumatologie
 • dr. Joosten, oncologische mammachirurgie/long- en leverchirurgie
 • dr. Govaert, oncologie
 • dr. Sonneveld, oncologie
 • dr. de Waard, oncologie/(bij)schildklierchirurgie/leverchirurgie
 • dr. Kievit, vaatchirurgie
 • dr. Wiersema, vaatchirurgie
Specifieke verwijzingen

Aambeien

Verwijscriteria

Patiënt met aambeien.

Traject in ziekenhuis

Verwijzing via huisarts met verwijsbrief op papier of via EDI. Patiënt krijgt afspraak via assistente, huisarts of patiënt belt zelf. De afspraak wordt gemaakt op proctopoli. Tijdens het 1e bezoek vindt ook de 1e behandeling plaats.

Aanwijzingen voor patiënt

 • Verwijsbrief meenemen (indien geen electronische verwijsbrief) en melden bij polikliniek chirurgie, poli 3 in Hoorn of bij de buitenpoli Heerhugowaard, Middenwaard 45.
 • In principe is er voor een proctoscopie geen voorbereiding nodig. Op advies van een arts kan er een clysma gegeven worden. Hierover krijgt de patiënt dan informatie.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten, is goed te verdragen en vrijwel nooit pijnlijk. Soms treed er forse napijn op.

Voorbereidingen door huisarts

 • Digitale verwijzing doorsturen via EDI of papieren verwijzing schrijven. Patiënt belt met polikliniek chirurgie 0229-257828 om proctoscopie af te spreken. Dit onderzoek wordt zowel in Hoorn als in Heerhugowaard gedaan.
 • Bij verdenking fissuur ed. eerst afspraak maken bij de chirurg en niet rechtstreeks voor proctoscopie.
 • Verwijsbrief meegeven aan patiënt.

Ganglion

Verwijscriteria

Patiënt met ganglion.

Traject in ziekenhuis

a. Patiënt met een papieren verwijzing: belt zelf met polikliniek chirurgie om een afspraak te maken.
b. Huisarts stuurt verwijzing via EDI: patiënt wordt gebeld voor een afspraak door polikliniek chirurg.

Aanwijzingen voor patiënt

 • Verwijsbrief meenemen (indien geen elektronische verwijzing) en melden bij polikliniek chirurgie, poli 3 in Hoorn of bij de buitenpoli Heerhugowaard, Middenwaard 45.
 • Het bezoek aan de specialist duurt ongeveer 10 – 15 minuten. Tijdens dit bezoek wordt een behandelplan opgesteld.
 • Er is geen voorbereiding nodig.

Voorbereidingen door huisarts

 • Bellen met polikliniek chirurgie Hoorn 0229-257828 of buitenpoli Heerhugowaard 072-5753030.
 • Voorheen werd patiënt vaak ingestuurd naar polikliniek verrichtingen voor operatieve verwijdering. Dit is niet meer mogelijk en patiënt dient eerst door chirurg gezien te worden.
 • Elektronische verwijzing via EDI of verwijsbrief meegeven aan patiënt.

 

Mammasneldiagnostiek

Verwijscriteria

 • Patiënt met palpabele afwijking in borst en/of oksel.
 • Patiënt ingestuurd door BOB (bevolkingsonderzoek borstkanker).

Traject in ziekenhuis

 • Huisarts belt met afdeling radiologie (0229-257373) om sneldiagnostiek af te spreken (mammografie, echografie en zonodig punctie).
 • Radiologie plant vervolgens in overleg met oncologieverpleegkundige (0229-208424/0229-208692) een afspraak bij de chirurg, binnen 3 dagen.

Aanwijzingen voor patiënt

 • Verwijsbrief meenemen en melden op afdeling radiologie, poli 14, 1e etage.
 • Het onderzoek bestaat uit een mammografie (borstfoto) en een echografie en zonodig vindt een punctie plaats onder plaatselijke verdoving.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en behoeft geen voorbereiding.
 • Vervolgens wordt u doorgestuurd naar de oncologie- verpleegkundige van polikliniek chirurgie voor voorliching en informatie en het maken van de vervolgafspraak bij de chirurg.

Voorbereidingen door huisarts

 • Bellen met 0229-257373, afdeling radiologie.
 • Verwijsbrief met daarin eventuele BOB-bevindingen meegeven en een brief van de huisarts zelf met eigen bevindingen.

Spataderen

Verwijscriteria

Patiënt met spataderen.

Traject in ziekenhuis

Flebologie spreekuur is op de woensdagochtend in samenwerking met de dermatologie.
Niet alle spataderingrepen komen voor vergoeding in aanmerking. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van de zorgverzekeraar.

Patiënt belt met polikliniek chirurgie in Hoorn  0229-257828 om een afspraak te plannen voor het spatader spreekuur. Patiënt krijgt een combinatie afspraak en gaat eerst naar het vaatlaboratorium voor duplexonderzoek, daarna naar de chirurg voor de diagnose en het behandelplan.

Aanwijzingen voor patiënt

 • Verwijsbrief meenemen (indien geen elektronische verwijzing), en melden bij polikliniek chirurgie, poli 3 of poli 16a in Hoorn.
 • Het vaatonderzoek duurt ongeveer 20 minuten per been.
 • Voor het vaatonderzoek wordt u verzocht om gemakkelijke, ruimzittende kleding te dragen.
 • Het bezoek aan de specialist duurt ongeveer 10 -15 minuten. Indien er een besluit wordt genomen voor operatie volgt nog een bezoek aan bureau opname.

Voorbereidingen door huisarts

 • Bellen met polikliniek chirurgie Hoorn  0229-257828.
 • Elektronische verwijzing via EDI of verwijsbrief meegeven aan patiënt.