Medisch specialistische zorg WFG

Cardiologie

Verwijsinformatie

Contactinformatie

Polikliniek 72

Tel. 0229 – 25 72 19
Fax 0229-257092
E-mail: secretariaatcardiologie@westfriesgasthuis.nl

Hartfunctie-afdeling: poli 74
Hulponderzoeken (behalve hartscans en hartkatheterisatie) worden gedaan op de hartfunctie-afdeling.

Avondspreekuren
Iedere dinsdagavond houden de cardiologen tot 21.00 uur spreekuur. Dan kunt u terecht als u overdag minder tijd hebt. Ook kunt u dinsdagavond tot 21.00 uur een hartecho laten maken.

Reguliere verwijzing

 

 

(semi)-spoed verwijzing

Spoedafspraken kunnen na overleg met de huisarts op zeer korte termijn plaatsvinden.

Specifieke verwijzingen

Benauwdheidspolikliniek

Verwijscriteria

De benauwdheidspolikliniek is speciaal bedoeld voor mensen met klachten van kortademigheid en/of benauwdheid waarvan de oorzaak niet bekend is en het ook niet direct duidelijk is of deze oorzaak gezocht moet worden bij het hart of de longen.

Het is de bedoeling om u binnen één dag inzicht te geven in de oorzaak van uw klachten en u een verder behandelplan met eventueel medicijnen mee te geven. Uw huisarts verwijst u naar de benauwdheidspolikliniek.

Traject in ziekenhuis

(samen met longgeneeskunde) Geopend op maandag van 8.30 – 17.00 uur.
Afspraken kunt u maken bij de doktersassistenten van maandag t/m vrijdag via tel. 0229 25 7822.
Als u een afspraak hebt gemaakt, meldt u zich aan bij poli 15 (longgeneeskunde).

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Polikliniek voor hartfalen en atriumfibrilleren

Verwijscriteria

Op de polikliniek voor hartfalenen atriumfibrilleren begeleiden drie gespecialiseerde verpleegkundigen patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren bij o.a. vochtinname en inspanning. Ook stellen zij de optimale medicatie in en komen zo nodig bij patiënten thuis. De cardioloog en huisarts worden op de hoogte gesteld als medicatie door hen gewijzigd wordt.

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Polikliniek voor vasculaire risico/lipiden

Verwijscriteria

Op de polikliniek vasculaire risico/lipiden worden patiënten met een sterk verhoogd risico voor hart en vaatziekten en/of (erfelijke) vetstofwisselingsziekten gezien en behandeld. Deze polikliniek werkt samen met de vasculaire geneeskunde van het AMC (prof. J.P. Kastelein), mede in verband met DNA-onderzoek.

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts

Hartrevalidatie

Verwijscriteria

Poliklinische hartrevalidatie heeft als doel hartpatiënten te begeleiden na ontslag uit het ziekenhuis. Hartrevalidatie is zinvol na een (dreigend) hartinfarct, een dotterprocedure of een hartoperatie.

Poliklinische hartrevalidatie heeft als doel:

  • Opbouwen van lichamelijke conditie
  • Verkennen van uw eigen grenzen en mogelijkheden
  • Vertrouwen in uw lichaam terugwinnen
  • Informatie krijgen over medische en psychische aspecten van uw aandoening
  • Behouden en bevorderen van een gezonde levensstijl
  • Uw eigen leven weer hervatten.

Traject in ziekenhuis

Aanwijzingen voor patiënt

Voorbereidingen door huisarts