dcwf

Trombosedienst

Algemeen

Het Diagnostisch Centrum West-Friesland beschikt over een volledig uitgeruste trombosedienst met zowel zelfmeten als traditionele controle via periodieke bloedfafnames door onze medewerkersters op een van de 30 priklocaties in West-Friesland. Onze trombosedienst biedt ook zelfmeten aan.

Zelfmeten
Het DCWF biedt haar patiënten de keus om zelf te meten. Daartoe krijgt de patiënt een opleiding en meter (Coaguchek XS) in bruikleen.

Contact opnemen met de trombosedienst:
Telefoon: 0229-257625, e-mail: trombosedienst@westfriesgasthuis.nl.

Inhoud verwijzing

Het aanvraagformulier voor (her)aanmelding trombosedienst kunt u hier downloaden, volledig invullen en faxen naar: 0229-257068.

Contact opnemen met de trombosedienst:
Telefoon: 0229-257625, e-mail: trombosedienst@westfriesgasthuis.nl.

Klinische informatie en vraagstelling

Vult u het aanvraagformulier (her)aanmelding trombosedienst zo volledig mogelijk in.

Hoe verwijzen/insturen?

Gestart wordt met de startdosering acenocoumarol, 6-4-2 mg, of bij hoge leeftijd of bij hoog risico op bloedingen 4-4-2 mg. Op geleide van de INR wordt de vervolgdosering vastgesteld. Het verdient aanbeveling de INR zeker de eerste week tenminste tweemaal te bepalen. Daarna kunnen de controle-intervallen worden verlengd, afhankelijk van de stabiliteit van de instelling. De gewenste intensiteit wordt in het algemeen na vijf tot tien dagen bereikt.

Toegangstijd

Zie prikpunten en openingstijden.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

De bloedafname voor de trombosedienst wordt in overleg met u op een gewenste priklocatie uitgevoerd, desgewenst bij u thuis op aanvraag van uw behandelend arts of huisarts. Ook voor vervolgcontroles kunt u als patiënt voor bloedafname terecht op de priklocaties.

Locatie

Zie prikpunten en openingstijden.

Termijn uitslag/bij wie/hoe

Daags na afname ontvangt de patiënt zijn nieuwe doseerkaart.

Uitvoering onderzoek

Voordelen voor u als patiënt

  • Zowel traditioneel als zelfmeten
  • Aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten
  • Goede communicatie tussen de artsen, de apothekers en de trombosedienst
  • Alle gegevens zijn direct voor alle behandelend artsen inzichtelijk
  • Bij calamiteiten is de trombosedienst altijd bereikbaar, ook in de nachten en in weekeinden
  • 29 priklocaties door heel West-Friesland met ruime openingstijden
  • Afname klinisch chemisch laboratorium, medisch microbiologisch laboratorium en trombosedienst zoveel mogelijk in één sessie
  • Thuisprikken mogelijk na overleg met behandelend arts of huisarts