dcwf

Pathologie

Algemeen

De pathologie is de leer van ziekten en een medisch ondersteunend, diagnostisch specialisme. Een klinisch patholoog onderzoekt weefsels of cellen om vast te stellen of er iets afwijkends aan is. Bijvoorbeeld een gezwel of tumor waarbij onderzocht moet worden of deze goed- of kwaadaardig is. De klinisch patholoog heeft meestal direct contact met de behandeld arts, minder met de patiënt.

Het onderzoek van de patholoog moet leiden tot een diagnose, en een daarop afgestelde behandeling. Daarmee is de patholoog een centrale figuur in de behandeling van patiënten

Inhoud verwijzing

Meestal verzamelt de huisarts materiaal. Dit komt in de daarvoor bestemde opvangpotjes. De koerier haalt het materiaal bij de huisartsenpraktijk op en zorgt dat dit op de afdeling pathologie komt.

Klinische informatie en vraagstelling

Op het formulier vult de huisarts de aard van het materiaal in, de locatie en de klinische vraagstelling.

Hoe verwijzen/insturen?

Een huisarts of andere medicus kan hier een verwijsformulier downloaden voor cervix cytologie of histologie.

Toegangstijd

Er is geen wachttijd.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

Doordat materiaal gekleurd moet worden is er enkele dagen nodig, tot ongeveer een week, voor de uitslag bekend kan zijn.

Locatie

Hoorn, Westfriesgasthuis

Termijn uitslag/bij wie/hoe

Doordat materiaal gekleurd moet worden is er enkele dagen nodig, tot ongeveer een week, voor de uitslag bekend kan zijn.