dcwf

Medische microbiologie

Algemeen

Op een Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) wordt onderzoek verricht naar micro-organismen die bij de mens infecties kunnen veroorzaken. Er worden patiënten monsters zoals bloed, urine, feces, pus, sputum, en afstrijken onderzocht. Deze onderzoeken dragen bij aan het stellen van de juiste diagnose en het controleren van het genezingsproces tijdens de behandeling.

Inhoud verwijzing

De huisarts neemt het materiaal bij u af, of u verzamelt zelf materiaal, zoals urine of sputum.

Klinische informatie en vraagstelling

De huisarts vult op het MML-formulier de benodigde gegevens in, de aard van het materiaal en de klinische vraagstelling.

Hoe verwijzen/insturen?

Een huisarts of andere medicus kan hier een verwijsformulier downloaden.

Normaal gesproken zorgt de huisarts voor aflevering van het materiaal op het laboratorium, dagelijks is er een koeriersdienst naar alle huisartsen. Bij uitzondering (bijv. spoed) kan u gevraagd worden om het materiaal zelf af te leveren op poli 1 in het Westfriesgasthuis.

 

Toegangstijd

Tijdens kantooruren kan materiaal op poli 1 worden ingeleverd.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

Normaal gesproken zorgt de huisarts voor aflevering van het materiaal op het laboratorium, dagelijks is er een koeriersdienst naar alle huisartsen. Bij uitzondering (bijv. spoed) kan u gevraagd worden om het materiaal zelf af te leveren op poli 1 in het Westfriesgasthuis.

Locatie

Westfriesgasthuis, poli 1.

Termijn uitslag/bij wie/hoe

De huisarts krijgt de uitslag, afhankelijk van het onderzoek duurt het een aantal dagen voor de uitslag bekend is.
Het materiaal wordt op kweek gezet en er zijn een aantal bewerkingen noodzakelijk.

 

Uitvoering onderzoek

Op de afdeling Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) werken in totaal 25 medewerkers:

  • 3 artsen-microbioloog
  • 1 hoofdanalist
  • 19 allroundanalisten medische microbiologie
  • 2 administratieve medewerkers