dcwf

Longfunctie onderzoek

Algemeen

Bij de diagnostiek en het vervolg van astma en COPD speelt spirometrie een centrale rol. Als de huisarts twijfelt aan de diagnose of aan de spirometrie in de eigen praktijk, dan is spirometrie op de longfunctieafdeling aangewezen.

Inhoud verwijzing

Verdenking astma en/of COPD.
Leeftijd > 16 jaar.
Niet voor patiënten met ‘onbegrepen dyspnoe‘*.

* Bij onbegrepen dyspnoe blijkt er nogal eens sprake te zijn van maligniteiten en atypische infecties. Deze patiënten verwijzen naar de polikliniek.

Klinische informatie en vraagstelling

Op het formulier wordt de klinische informatie en vraagstelling vermeld, alsmede de voorgeschiedenis op pulmonaal gebied.

Hoe verwijzen/insturen?

Aanvraagformulier met gegevens en vraagstelling meegeven aan de patiënt. U kunt een afspraak maken op 0229-257265.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

Stop 8 uur voor onderzoek met kortwerkende bètamimetica (lang werkende 48 uur tevoren).
Draag gemakkelijke kleding, zodat u makkelijk ademt.
Neemt aanvraagformulier mee naar longfunctieafdeling.

Locatie

Hoorn, Westfriesgasthuis, longpolikliniek, poli 15, deze bevindt zich op de eerste etage van de nieuwbouw.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeken worden uitgevoerd door de longfunctieassistenten.