dcwf

Inwendige Echo

Algemeen

Bij een geringe verdenking op ernstige afwijkingen kan de huisarts aanvullend onderzoek aanvragen voor een vaginale echo, met name bij postmenopauzaal bloedverlies of bij een moeilijk beoordeelbaar vaginaal toucher.

Inhoud verwijzing

– Postmenopauzaal bloedverlies (bloedverlies meer dan een jaar na de laatste menstruatie) 
– Moeilijk beoordeelbaar vaginaal toucher

Klinische informatie en vraagstelling

De indicaties waarvoor dit onderzoek door uw huisarts kan worden aangevraagd zijn:

  • Vaststellen van intra-uteriene graviditeit, vitaliteitgraviditeit, termijnbepaling
  • Ligging IUD
  • Aanwezigheid myoom (of menstruatiestoornissen)
  • Vormafwijkingen uterus
  • Beoordeling adnex(en)
  • Overige indicaties: na overleg

De huisarts stelt de indicatie op basis van anamnese en onderzoek, doet zo nodig een PAP-smear.

Hoe verwijzen/insturen?

Deze echoscopie kan de huisarts zonder tussenkomst van de gynaecoloog op de polikliniek Gynaecologie laten doen.
Patiënte belt zelf voor een afspraak en neemt de verwijsbrief mee naar de polikliniek Gynaecologie.
Hoorn, poli 26:  0229-257829.
Heerhugowaard (woensdagmiddag op de oneven weken): 072-5753030.
Enkhuizen – per februari 2016 – (donderdagmiddag in de even weken): 0228-312345.

Bereid u goed voor op uw onderzoek, bekijk de voorlichtingsfilm op http://vimeo.com/49978536.

Toegangstijd

2,5 week.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

 • Menstruatie tijdens dit onderzoek is geen belemmering.
 • Lege blaas is van belang.

Bereid u goed voor op uw onderzoek, bekijk de voorlichtingsfilm op http://vimeo.com/49978536.

Locatie

Hoorn, Westfriesgasthuis, polikliniek Gynaecologie, poli 26.
Heerhugowaard, Westfriesgasthuis, Middenwaard 45.
Enkhuizen, Westfriesgasthuis, Molenweg 9b.

Termijn uitslag/bij wie/hoe

Binnen 1 week na de aanvraag is de uitslag digitaal bij de huisarts.

Uitvoering onderzoek

• Menstruatie tijdens dit onderzoek is geen belemmering.
• Lege blaas is van belang.
Dit onderzoek wordt gedaan op de polikliniek gynaecologie van het Westfriesgasthuis (Hoorn, Heerhugowaard en Enkhuizen) door ervaren echolaboranten.