dcwf

Gastroscopie

Algemeen

Bij sterke behoefte aan meer diagnostische zekerheid bij patiënten met maagklachten (vooral > 55 jaar) of bij alarmsymptomen (alle leeftijden) een scopie laten doen.
Bij patiënten < 55 jaar met maagklachten, met name dyspepsie, heeft bij diagnostiek gericht op H.Pylori de ademtest (via het CBSL) de voorkeur.

Inhoud verwijzing

Alarmsymptomen zoals:
– Melaena en/of hematemesis (spoed!);
– Maagklachten plus aanhoudend braken;
– Passagestoornis/dysfagie;
– Ongewild gewichtsverlies;
– Anaemie eci;
Langer (> 2-3 maanden) bestaande maagklachten (vooral patiënten > 55 jaar).
Sterke behoefte aan meer diagnostische zekerheid.
Blijvende klachten na 1-2 H.Pylori-eradicatiekuren.
Blijvende klachten na een (proef-) behandeling PPI bij vooral patiënten > 55 jaar die H.Pylori negatief zijn.

NB geen strikte indicatie voor gastroscopie zijn:
– Pure refluxklachten;
– De behoefte om de HP Pylori status te kennen, dan bij
voorkeur ademtest.

Klinische informatie en vraagstelling

Zonder alarmsymptomen of bij beginnende maagklachten, vooral patiënten < 55 jaar, eerst (proef-) behandeling doen.
Bij patiënten < 55 jaar eventueel ademtest of serologische diagnostiek gericht op H.Pylori of faeces HP antigeentest (via CBSL).

Hoe verwijzen/insturen?

Verwijsbrief voor MDL-arts maken en patiënt zelf laten bellen naar (poli interne geneeskunde): 0229-257823.
Bereid u goed voor op uw onderzoek, bekijk de voorlichtingsfilm op http://vimeo.com/49978534.

Toegangstijd

Eerste polibezoek:   7 weken

Scopieaanvraag:    2 weken

Opmerking: Dit zijn de actuele wachttijden, wijzigingen onder voorbehoud. Neem contact op met de poli voor de werkelijke wachttijd.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

Afhankelijk of het onderzoek in de ochtend of middag plaatsvindt is de voorbereiding verschillend. Bij het maken van de afspraak ontvangt u hierover een folder met alle informatie over de voorbereidingen.

Tips:

  • nuchter (niets eten, tot 2 uur voor het onderzoek alleen heldere vloeistoffen drinken)
  • losse protheses in de mond verwijderen (ook piercings)

Bereid u goed voor op uw onderzoek, bekijk de voorlichtingsfilm op http://vimeo.com/49978534.

Locatie

Hoorn, Westfriesgasthuis, endoscopie afdeling, poli 12

Termijn uitslag/bij wie/hoe

Patiënt komt week na de scopie bij de huisarts om resultaat te bespreken.

Uitvoering onderzoek

Het team van de afdeling bestaat uit elf endoscopie-verpleegkundigen en vier baliemedewerkers.