dcwf

CT scan

Algemeen

De CT-scanner (Computer-Tomograaf) is een röntgenapparaat dat met behulp van een computer snel achter elkaar röntgenfoto’s kan maken. Dit zijn afbeeldingen in de vorm van ‘plakjes’ van het menselijk lichaam.
De CT-scanner is een soort grote open trommel. De beweegbare onderzoekstafel kan stukje voor stukje de trommel in- en uitschuiven. Voor een CT-scan met contrast krijgt u via een infuus contrastmiddel toegediend.

Inhoud verwijzing

Bij het maken van een CT-scan van de thorax en het abdomen wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van intraveneus contrast. Bij andere CT-onderzoeken zoals een CT van de neusbijholten of een CT-colon wordt (meestal) geen intraveneus contrast gegeven.

Een CT-scan van thorax of abdomen wordt door de huisarts eigenlijk alleen aangevraagd op advies van de radioloog. Met de vakgroep radiologie is afgesproken dat bij de uitslag van de X-thorax, of bijvoorbeeld een echo van de buik altijd aangegeven wordt als een CT-scan nodig is én of daar intraveneus contrast bij wordt gebruikt.

Per 1 oktober 2014 wijzigt de procedure voor het aanvragen van een CT-onderzoek met contrast:
-aanvraagformulier helemaal invullen
-aanvraagformulier faxen naar afdeling radiologie 0229-257080
-telefonisch afspraak maken (niet door patiënt, maar de HA- praktijk)
-eGFR laten bepalen (mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
-indien de patiënt moet worden voorbereid (pre- en posthydratie), zal de HA-praktijk worden gebeld door een laborant. De patiënt dient dan te worden ingestuurd naar een specialist (afhankelijk van de aard van de aanvraag van het CT onderzoek).

Hoe verwijzen/insturen?

De huisarts geeft de aanvraag mee en patiënt belt zelf voor een afspraak op poli radiologie: 0229-257373. (NB: bij CT scan met contrast zie bovenstaand ‘inhoud verwijzing).

Bereid u goed voor op uw onderzoek, bekijk de voorlichtingsfilm op http://vimeo.com/49966847.

Toegangstijd

< week.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

  • meldt het aan de laborant als u mogelijk zwanger bent
  • trek makkelijk zittende kleding aan
  • meldt het aan de laborant als u mogelijk allergisch bent voor contrastvloeistof
  • blijf tijdens het onderzoek goed stil liggen

Bereid u goed voor op uw onderzoek, bekijk de voorlichtingsfilm op http://vimeo.com/49966847.

Locatie

Westfriesgasthuis, afdeling radiologie, poli 50

Termijn uitslag/bij wie/hoe

In de meeste gevallen krijgt u de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Over het algemeen duurt dit 2 dagen.

Uitvoering onderzoek

Op de afdeling wordt gewerkt door artsen en radiodiagnostisch laboranten, ondersteund door administratief medewerkers. Tijdens de onderzoeken heeft u in de meeste gevallen alleen contact met de radiodiagnostisch laborant. Een beperkt aantal onderzoeken wordt door de radiologen verricht.
De radiologen zijn gespecialiseerde artsen. Zij zijn deskundig in het beoordelen van beeldmateriaal dat is verkregen door röntgenstraling, geluidsgolven (echografie) of magnetisme (MRI).