dcwf

CT colon

Algemeen

CT colonografie is een onderzoek van de dikke darm met gebruik van röntgenstralen. U krijgt een infuus, zodat een middel gegeven kan worden om de darmbewegingen stil te leggen en via een slangetje in de anus wordt er een onschuldig gas (CO2) in de darmen gebracht.

Een virtuele colonscopie is een CT-scan welke wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van een radioloog. De voorbereiding van de patiënt is iets lichter dan die voor een traditionele colonoscopie. De MDL-artsen en de radiologen hebben een gezamenlijk protocol opgesteld. De huisarts kan hiermee bepalen welk onderzoek hij bij zijn/haar patiënt moet aanvragen.

Voor een colonoscopie bij de MDL-arts komen in aanmerking:
– Alle patiënten jonger dan 50 jaar
– Patiënten met een familiaire belasting met colontumoren
– Patiënten met zichtbaar of occult bloedverlies per anum.

Alle overige patiënten komen ook voor een CT-colonografie in aanmerking.
Ook voor patiënten die geen optische colonoscopie willen, kan een CT-colon worden aangevraagd.

Inhoud verwijzing

De CT is beperkt toegankelijk voor huisartsen. Hier zijn afspraken over gemaakt door het DCWF. Een CT kan worden aangevraagd op advies van de radiologen of na overleg met een van de radiologen.

Voor CT gelden diverse voorbereidingen. Bij het aanvragen zal dit kenbaar worden gemaakt. Bij veel onderzoeken op CT wordt gebruik gemaakt van contrastmiddelen. Bij contrast/middelen die per infuus worden ingebracht is er een apart protocol van toepassing om schade aan de nieren bij bepaalde patiënten categorieën te voorkomen. Bij de risicogroep (zie protocol) moet tijdig de eGFR worden bepaald.

Een risicopatiënt die intraveneus jodiumhoudend contrast nodig heeft, kan niet door de huisarts voor CT worden ingestuurd. Dit zal in samenspraak met de nefroloog moeten gebeuren. Graag tevoren telefonisch overleg met de dienstdoende radioloog.

Klinische informatie en vraagstelling

zie ‘inhoud verwijzing’.

Hoe verwijzen/insturen?

zie ‘inhoud verwijzing’.

Toegangstijd

< week.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

Voorbereiding

  • vezelarm dieet volgen op de dag voor het onderzoek
  • contrastmiddel (3 flesjes) de dag tevoren innemen
  • laxeermiddel de avond voor het onderzoek
  • allergieën bekend maken of eerdere overgevoeligheidsreacties bij onderzoeken

Bereid u goed voor op uw onderzoek, bekijk de voorlichtingsfilm op http://vimeo.com/49978537.

Locatie

Westfriesgasthuis, afdeling radiologie, poli 14: 0229 25 73 73

Termijn uitslag/bij wie/hoe

De uitslag wordt naar de huisarts gestuurd.

Uitvoering onderzoek

Op de afdeling wordt gewerkt door artsen en radiodiagnostisch laboranten, ondersteund door administratief medewerkers. Tijdens de onderzoeken heeft u in de meeste gevallen alleen contact met de radiodiagnostisch laborant. Een beperkt aantal onderzoeken wordt door de radiologen verricht.
De radiologen zijn gespecialiseerde artsen. Zij zijn deskundig in het beoordelen van beeldmateriaal dat is verkregen door röntgenstraling, geluidsgolven (echografie) of magnetisme (MRI).