dcwf

Colonscopie

Algemeen

Bij rectaal bloedverlies en veranderd defaecatiepatroon is coloscopie aangewezen om een eventueel colorectaal carcinoom (CRC) op te sporen.

Bij dit onderzoek wordt de dikke darm van binnen bekeken met behulp van een buigzame slang, die via de anus wordt ingebracht. Soms worden stukjes weefsel weggenomen. Dit zijn biopten, die worden opgestuurd voor onderzoek onder microscoop. Soms wordt een poliep gevonden en weggebrand tijdens het onderzoek. Het nemen van een biopt of weghalen van een poliep is niet pijnlijk.

Inhoud verwijzing

1e ‘Coloncare’
– Bloedverlies per anum en mogelijk CRC (met name > 45 jaar).
– Veranderd defaecatiepatroon of persisterende buikpijn > 45 jaar,
plus één van de volgende bevindingen:
– palpabele zwelling in de buik;
– verdacht rectaal toucher;
– gewichtsverlies;
– (ijzergebreks-) anaemie.
– Vitale patiënt die een poliklinische coloscopie aankan.

2e Electieve coloscopie
Voor gezonde patiënten zonder klachten:
– Familiair colorectal carcinoom
– Adenomateuze poliep(en)

Klinische informatie en vraagstelling

Huisarts geeft voorlichting over aard, uitvoering en complicaties van het onderzoek.

Bereid u goed voor op uw onderzoek, bekijk de voorlichtingsfilm op http://vimeo.com/49997556.

(Voorschrift Klean Prep ( 4 zakjes voor patiënten > 75 kg)
Kijkt naar de contra-indicaties:
– Verhoogde bloedingneiging;
– Cardiopulmonale bezwaren, hoge leeftijd;
– Antistolling moet afhankelijk van de indicatie wel/niet gestopt
(zie www.mdl.nl > richtlijnen > endoscopische ingrepen bij
patiënten met antistolling);
– Indicatie SBE profylaxe (moet intraveneus antibiotica, dus alleen
in overleg).
Stop zonodig 1 week tevoren ijzerpreparaten en coumarines of NSAID.

Hoe verwijzen/insturen?

Verwijsbrief voor MDL-arts maken en patiënt zelf laten bellen naar (poli interne geneeskunde): 0229-257823.

Toegangstijd

Eerste polibezoek:   7 weken

Scopieaanvraag:    2 weken

 

Opmerking: Dit zijn de actuele wachttijden, wijzigingen onder voorbehoud. Neem contact op met de poli voor de werkelijke wachttijd.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

Laxatie volgens voorschrift.
Stopt antistolling (patiënt meldt dit zelf aan trombosedienst) of salicylaat/NSAID:
– Acenocoumarol 3 dagen tevoren;
– Fenprocoumon 7 dagen tevoren;
– Salicylaat/NSAID 7 dagen tevoren.

Bereid u goed voor op uw onderzoek, bekijk de voorlichtingsfilm op http://vimeo.com/49997556.

Locatie

Westfriesgasthuis, endoscopie afdeling, poli 12

Termijn uitslag/bij wie/hoe

De uitslag wordt naar de behandelend specialist gestuurd. U krijgt een vervolgafspraak voor de uitslag.

Uitvoering onderzoek

Het team van de afdeling bestaat uit elf endoscopie-verpleegkundigen en vier baliemedewerkers.