dcwf

Botdichtheidsmeting (DEXA)

Algemeen

Bij verdenking van osteoporose speelt de DEXA (botdichtheidsmeting) een centrale rol. De belangrijkste indicaties zijn:
– 1e recente fractuur bij patiënten > 50 jaar = secundaire preventie;
– 2e primaire preventie : risicoscore >= 4 op basis risicotabel*
(zie onder);
– 3e controle DEXA na 5 jaar therapie wegens osteoporose

*score > = 4 – > DEXA

 • Gewicht < 60 kg en/of BMI < 20 kg/m2 1 punt
 • Leeftijd > 60 jaar 1 punt
 • Leeftijd > 70 jaar (> 60 jaar niet meetellen) 2 punten
 • Eerdere (= NIET- recente) fractuur na 50e jaar 1 punt
 • Heupfractuur bij een ouder 1 punt
 • Verminderde mobiliteit 1 punt
 • Rheumatoide artritis en dergelijke 1 punt
 • Meer dan 1 keer vallen laatste jaar 1 punt
 • Aandoening met secundaire osteoporose ** 1 punt
 • Gebruik van corticosteroiden > 3 maanden 4 punten

Inhoud verwijzing

Recente fractuur bij patiënten > 50 jaar.
Risicoscore >= 4 op basis risicotabel primaire preventie*
(zie onder algemeen).
Controle na 5 jaar therapie met bisfosfonaat.

Klinische informatie en vraagstelling

Stelt de indicatie voor de DEXA- meting.
Doet bij vermoeden van sec. osteoporose** laboratoriumonderzoek: BSE, calcium, kreatinine, alkalische fosfatase, albumine, TSH en vitamine D-spiegel.
Evaluatie DEXA-meting:
T score > – 1 : normaal
T score tussen -1 en – 2.5 : osteopenie -> X-TWK-LWK
(wordt automatisch gemaakt)
T score < – 2.5 : osteoporose
>70 jaar : Z- score <= -1.0 : osteoporose

**Aandoening of situatie geassocieerd met secundaire osteoporose bijvoorbeeld:

 • onbehandeld hypogonadisme (orchidectomie/ovariectomie et cetera)
 • inflammatoire darmziekten
 • chronische malnutritie, coeliakie
 • andere chron. inflammatoire aandoeningen
 • orgaantransplantaties
 • diabetes mellitus type 1
 • onbehandelde hyperthyreoidie
 • gebruik anti-epileptica
 • onbehandelde hyperparathyreoidie
 • COPD
 • cushing
 • lage zonlichtexpositie

Hoe verwijzen/insturen?

Aanvraagformulier nucleaire geneeskunde met vraagstelling DEXA-meting.

Patiënt maakt zelf de afspraak met de afdeling nucleaire geneeskunde: 0229-257166.

Toegangstijd

Wachttijd: < 1 dag.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

U meldt zich op de dag van de afspraak bij poli 52 van het Westfriesgasthuis in Hoorn.

Uw voorbereiding voor het onderzoek
De week vóór het onderzoek mag u geen röntgenonderzoek met contrast hebben gehad. (bijvoorbeeld een maag of darmonderzoek).
Verder is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig, u kunt gewoon eten en drinken.

Het onderzoek
Met dit onderzoek wordt de hoeveelheid kalk in de botten bepaald, zodat er kan worden vastgesteld of er sprake is van botontkalking (osteoporose).
Wanneer er zich metalen onderdelen in uw kleding bevinden zal u gevraagd worden deze voor aanvang van de studie te verwijderen. Eerst worden uw lengte en gewicht gemeten.
Tijdens dit onderzoek ligt u eerst op uw rug op een scantafel en zal met een stralingsbron een röntgenstraal.door de onderrug en een heup worden gestuurd..Deze straling wordt opgevangen en hieruit wordt de dichtheid van de botten bepaald. Vervolgens komt u op uw zij op de scantafel te liggen en wordt de wervelkolom gemeten. De hoogte van de wervels wordt nu bepaald. Het is erg belangrijk dat u tijdens dit onderzoek stil ligt. Het onderzoek is niet pijnlijk. Het duurt ongeveer 15 minuten.

Ook zullen er een aantal vragen gesteld worden om de kans op osteoporose of botbreuken in de toekomst te kunnen bepalen.

Als de metingen zijn gedaan, kunt u de afdeling verlaten.

Verder is handig om te weten dat :

 • Het onderzoek niet pijnlijk is
 • U na het onderzoek niet meer hoeft te wachten en u op eigen gelegenheid naar huis kunt gaan
 • U de uitslag krijgt van uw behandelend arts die met u ook het eventuele vervolgtraject bespreekt
 • Van het onderzoek geen bijwerkingen te verwachten zijn

Locatie

Westfriesgasthuis, afdeling nucleaire geneeskunde, poli 52

Termijn uitslag/bij wie/hoe

Patiënt gaat voor de uitslag van het onderzoek naar de huisarts.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeken worden zelfstandig uitgevoerd door een functie assistant of een MBB-er (laborant). De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto’s. Wij streven ernaar dat binnen 24 uur de uitslag bekend is bij uw specialist of huisarts.