dcwf

Bloedprikken/KCL

Algemeen

Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) verricht meer dan 1000 soorten onderzoeken. De meeste onderzoeken worden gedaan in bloed en urine. Ook onderzoeken in ontlasting, sperma en alle lichaamsvochten zoals van de hersenen, buik, knie, hart en longen vinden dagelijks plaats.

Inhoud verwijzing

Klik hier voor laboratoriumformulier. Controleer de n.a.w. gegevens van de patiënt en de code van de verwijzend arts.

Klinische informatie en vraagstelling

n.v.t.

Hoe verwijzen/insturen?

Patiënt gaat met KCL-formulier naar prikpunt in de buurt.

In een aantal situaties kan de bloedafname alleen plaatsvinden op poli 7 van het Westfriesgasthuis. Dit is nodig om een goede afname en/of analyse mogelijk te maken. Het betreft de volgende onderzoeken:

 • kind jonger dan 6 jaar
 • oriënterend stollingsonderzoek
 • lactaat
 • pyruvaat
 • ammoniak
 • cryoglobulinen
 • capillaire bloedgas analyse

Thuisprikken: huisarts faxt KCL-formulier naar laboratorium, zodat patiënt thuis door een van onze medewerkers wordt geprikt.

Toegangstijd

Voor bloedafname kunt u tijdens openingstijden zonder afspraak terecht op een van onze 30 priklocaties in de regio. Klik hier om te zien welk prikpunt bij u in de buurt zit.

Noodzakelijke voorlichting aan patiënt

Als u een priklocatie bezoekt, is het verstandig op het volgende te letten:

 • Neemt u altijd uw pas van uw ziektekostenverzekering mee.
 • Heeft u al een gegevenssticker van het Westfriesgasthuis, neemt u deze dan mee.
 • Controleert u altijd of uw gegevens op de gegevenssticker nog juist zijn. Is dit niet het geval, corrigeer dit dan voordat u naar het priklocatie gaat. U kunt uw gegevens op het aanvraagformulier voor het bloedprikken wijzigen.
 • Voor bepaalde onderzoeken wordt u gevraagd nuchter te komen. Vraag altijd aan de huisarts of u voor de bloedafname nuchter moet blijven en of u urine moet inleveren! Urinepotjes of –bokalen en instructies voor het verzamelen kunt u bij de assistente van de arts verkrijgen.

Bereid u goed voor op uw onderzoek: bekijk de voorlichtingsfilm op http://vimeo.com/49997555.

Locatie

Klik hier om te zien welk prikpunt bij u in de buurt zit.

Termijn uitslag/bij wie/hoe

De uitslag wordt naar uw huisarts gestuurd.

Uitvoering onderzoek

Kwaliteitsgarantie
Het KCL is sinds juli 2002 geaccrediteerd. Dat wil zeggen dat volgens eenduidige voorschriften en strenge kwaliteitseisen wordt gewerkt. Dit garandeert werken met professionele medewerkers. De leiding van het KCL ligt in handen van klinisch chemici en hoofdanalisten. Analisten helpen hen mee, zodat op de werkvloer alles goed verloopt.